برندهای بزرگ در عصر جدید از طریق تطابق تلاش‌های اجتماعی با عملیات و استراتژی کسب و کار، در حال هدایت و افزایش سطح توقع مشتریان و رقابت بلندمدت می‌باشند. برنامه استارباکس تحت عنوان “ایجاد شغل برای آمریکا “، فرهنگ اجتماعی شرکت و اهداف تجاری آن را با یکدیگر ادغام می‌کند. زمانی که شرکت‌های تجاری از منابع و ابعاد خودشان به خوبی استفاده می‌کنند، می‌توانند موجب ایجاد تغییرات مثبت در جوامعی شوند که در حال سرویس‌دهی به آن هستند. همین فلسفه از استارباکس است که بیان می‌کند تصمیماتی که ما برای کسب و کار خود می‌گیریم می‌توانند منافعی برای شرکا، مشتریان و سهامداران ما داشته باشد.

برنامه شرکت استارباکس بیان واقعی وابستگی شرکت به جوامعی است که در آن فعالیت تجاری انجام می‌دهد و رابطه عاطفی با مشتریان حاضر در آن جوامع برقرار می‌کند. به همین دلیل مأموریت آن پرورش روح انسانی در این جوامع است. به عقیده مشاور استراتژی برند در لندن، گای چامپنیس، کشش واقعی موجود در CSR و ثبات آن، ناشی از تشخیص این مطلب است که مسئله اصلی باز تعریف پیشنهاد برای ارزش برند شما نیست. بلکه مسئله اصلی کشف اصول ارزش برند شما می‌باشد.

اگر ما این موضوع را درک کنیم، برند به عنوان یک محرک ارزش شناخته می‌شود و پایداری و ثبات آن این فرصت را دارد تا به عنوان یک نتیجه طبیعی کاریزماتیک، ظاهر شود. این مورد وارد سطح بالاتری از مشاهدات قبلی می‌شود که در آن یکپارچه‌سازی شهرت و مدیریت برند بدین معنا است که ایجاد ارزش اجتماعی و ارزش کسب و کار، یکسان بوده و در یک رتبه قرار می‌گیرند.

همچنین بخوانید:  نقش بازاریابی داخلی در مدیریت ارتباط با مشتری

انتهای مطلب/