قیمت باشگاه مشتریان

بهترین پلن را برای موفقیت کسب و کارتان انتخاب کنید!
لویالت بهترین شیوه قیمت‌گذاری را با برترین متد و تکنولوژی برایتان فراهم نموده است.

 

  • برای هر سفارش، فاکتور رسمی صادر خواهد شد.
  • ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می گردد.