بسیار مهم است که از اهمیت و مزایای وفاداری و حفظ و نگهداشت مشتری غافل نشوید چرا که برای هر شرکت در حال رشد ضروری است و نه تنها میزان موفقیت شما در جذب مشتری، بلکه میزان موفقیت شما در راضی نگه داشتن آن مشتری را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال، مشتریان حفظ شده اغلب بیشتر از مشتریان جدید هزینه می کنند و خرید می کنند. آنها این فرصت را پیدا کرده اند که ارزش مارک و محصول شما را ببینند و این بدان معنی است که آنها برای موارد بیشتر دوباره بازمی گردند.

در عین حال، مشتریان راضی و وفاداری که مدام به تجارت شما بازمی گردند نیز به احتمال زیاد از مزایای تجارت شما صحبت می کنند که این بدان معنی است که آنها مشتریان جدیدی را به صورت رایگان به برند شما وارد می کنند. ترفند دهان به دهان هنوز هم بهترین استراتژی بازاریابی است که مشاغل می توانند از آن استفاده کنند. از آنجایی که مشتریان بیشتر به تصمیم دوستان و خانواده خود برای تصمیم گیری در مورد خرید اعتماد می کنند، طرفداران برند از هر زمان دیگری ارزش بیشتری دارند. 

البته متأسفانه، حفظ هر مشتری همیشه آسان نیست.

همچنین بخوانید:  راهکارهایی برای افزایش حفظ مشتری