برند، تعهد و عمل ایجاد می کند تا اطمینان حاصل کند که تجربه مشتری رضایت بخش باشد. برای سالها فیلیپس با شعار “بیایید چیزها را بهتر کنیم” فعالیت می کرد و اکنون شعارشان “احساس و سادگی” است. هر دو بیانی عالی از برند هستند که معنای پر مفهوم از تکنولوژی ساده و محسوس ارائه می دهند که به محصولات و برند شرکت منتقل می شود.

بسط برند به تجربه مشتری، بدین معناست که شرکت یکپارچگی کاملی در کارکنان، فرایندها و سازمان ها داشته باشد. هرچقدر برند به تعهدات خود بیشتر عمل کند، به همان اندازه قویتر می شود و جهت دهی آنها در تمام نقاط تماس بهتر می شود. برای نمونه، زنجیره ایمجنریوم مفاهیم زیر را بیان می کند:  موقعیت های مشترک میان والدین و کودکان. این تعهد برند نگاه ویژه ای به جهان و نوع مشتریان خود دارد و به طور کلی در طرح داخلی سازمان و طیف محصولاتش لحاظ شده است و با قلمرو برند مرتبط است، که به تصمیم گیری در محیط حساسی مثل خانواده کمک می کند. محیطی که ایمجنریوم کار می کند. منحصر به فرد و فارغ از هرگونه رقابت است.

دبلیو چان کیم و رنه موبورگن، نویسندگان کتاب پرفروش استراتژی اقیانوس آبی، معتقدند که اقیانوس آبی با اقیانوس قرمز مقایسه می شود. اقیانوس آبی در پی درک روش های جدید جایگاه یابی است. آنها موقعیت های بازاری منحصر به فردی هستند که رقابت در آنها به خاطر قابلیت ابداع مجدد دسته ها معنی ندارد. نویسندگان نمونه هایی از خطوط هوایی جنوب غربی کریک دو سولیل، و ایی بی ارائه کردند، که یک برند تعهدی پیشنهاد می دهد که منطیق، واضح و انگیزاننده تجربه کاربر است.

همچنین بخوانید:  5 مرحله برای ایجاد برنامه وفاداری مشتری

مدیریت برند باید فراتر از فروش موجودی انبار اقدام کند و قبل از آغاز طراحی محصول یا خدمت شروع و تا ارائه خدمات به مشتری، وفاداری و روابط ادامه پیدا می کند. امروزه دیگر برندهای اصلی به خاطر بودجه های زیاد فقط تبلیغ نمی کنند بلکه اقدامات ارتباطی برای ایجاد تجربه ۳۶۰ درجه ای قبل و بعد از معامله به عمل می آورند.

در حال حاضر مرسوم شده است مفهوم برند در سراسر زنجیره ارزش شرکت، از تولیدات و خدمات گرفته تا رفتار، نگرش، ارتباط و تفکر سازمانی به کار گرفته می شود. برندسازی از دیدگاه تجربه مشتری نگرش عمیق تری دارد، بدین معنا که مصرف کنندگان می خواهند اطمینان حاصل کنند که در همه تعاملات با شرکت و ارزشهای برند تجربه رضایت بخش و پرمحتوا، به یادماندنی در هر زمانی به صورت منسجم و دائمی باشند.

انتهای مطلب/