شرکت های امروزی از طریق تجزیه و تحلیل چرخه زندگی مشتری به افزایش مشتری ارزش مشتری دست یافته اند. ابزارها و فناوری های انبار داده، داده کاوی و دیگر تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری، روش هایی هستند که فرصت های جدیدی را برای تجارت فراهم کرده اند.در واقع دیدگاه محصول محوری جای خود را به مشتری محوری داده است. بنابراین، با جمع آوری داده های مربوط به مشتری و تصمیم گیری براساس الگوهای استخراج شده از روابط پنهان میان داده ها به وسیله ابزار داده کاوی، می توان به خواسته مشتری محوری خود جامه عمل پوشاند.

در سال های اخیر فرهنگ تجارت به پیشرفت های نائل گشته است. مطابق با آن روابط اقتصادی مشتریان به شیوه های بنیادی و اساسی در حال تغییر است. شرکت ها به منظور نظارت براینگونه تغییرات نیازمند ارائه راه حل ها هستند. ظهور و پیدایش اینترنت در تغییر جهت مرکز توجه بازاریابی نقش به سزایی داشته است. چنانچه اطلاعات برخط بیشتر در دسترس قرار گیرد موجب آگاهی و هوشیاری بیشتر مشتریان می گردد.

آنها در جریان تمام آنچه ارائه و پیشنهاد می شود قرار می گیرند و تقاضای بهترین ها را دارند. برای از عهده برآمدن در چنین شرایطی باید سیستم هایی که بتوانند به طور دقیق نسبت به مشتریان واکنش نشان دهد به کار رود. جمع آوری آمار مشتریان و داده های رفتاری آنها هدف اصلی و دقیق را ممکن می سازد. این نوع هدف گیری به یک برنامه ریزی عالی هنگام ایجاد یک رقابت سخت و به مشخص کردن مشتریان بالقوه هنگام عرضه محصولات جدید کمک می کند.

همچنین بخوانید:  چه تفاوتی میان حفظ مشتری و جذب مشتری وجود دارد؟

انتهای مطلب/