در بخش فروش خرد، این امر بسیار اهمیت دارد که خریداران به دنبال وفاداری به برند نبوده و معمولا به دنبال قیمت هستند. به همین دلیل ایجاد یک پایگاه داده از مشتریان بالقوه در چنین شرایطی بسیار چالش برانگیز است. کیفیت محصولات و قیمت رقابتی برای ایجاد وفاداری برند کافی نیستند. در چنین محیط اقتصادی تجاری پویا، خرده فروش نیاز دارد تا بر ویژگی ها، ارزش ها، عقاید و رفتارهای مشتریان ارزشمند تمرکز کند. این مورد به بهترین شکل توسط زیر گروههای مشتریان و حامیان با ویژگی های متفاوت ممکن است. در ادامه می بایست از استراتژی هایی استفاده نمود که این نیازهای خاص را آدرس دهی کند.

ویژگی های بازار در بخش خرد، معمولا به منظور جلب دیدگاه ها به سمت ویژگی ها، نیازها، ترجیحات و عقاید مشتری در مورد داده های پژوهشی به کار می رود. به چنین داده هایی می توان داده های مبادله ای را نیز افزود تا راه حل ها را بهبود داده و فروش را بالا ببرد. (به این رویکرد تحلیل سبد بازار نیز گفته می شود).

پروژه بخش پذیری بر مبنای ارزش، مشتریان و حامیان را براساس میزان اعطا کردن یا هزینه ی آنها به گروههایی تقسیم بندی می کند. در این شیوه، می توان مشتریان و حامیان با ارزش بالا را شناسایی کرده و اهمیت آنها برای مالک برند را بر طبق ارزش های اقتصادی شان اولویت بندی نمود. سازمان های موفق که خواهان استفاده از داده برای تحریک فروش هستند داده کاوی را به صورت عمیق انجام می دهند.

انتهای مطلب/

همچنین بخوانید:  تغییر تجربه مشتری چیست؟