کاتولوگ ها، تبلیغ های ویژه، قفسه ها و صفحه های وب، با توجه به سطح بالایی از همپوشانی رقابتی خود، محل مناسبی برای بررسی اثرات قابل رویت و زمینه ای است. مطالعه اجسام طبیعی در این صحنه ها، مانند افراد و چهره های آنها و خصوصیات تصویرصحنه جهانی، بسیار ضروری است. از آنجایی که محرک های بازاریابی اغلب در قالب مقاله مانند روزنامه ها، مجلات، برنامه های تلویزیونی و صفحات وب ارائه می شوند، تحقیقات آتی در مورد رقابت توجه و همکاری میان محرک های بازاریابی و محیط آنها ضروری است.

 این مورد ویژه به این دلیل مهم است که هزینه های رسانه ها معمولا به قالب مقاله ای که تبلیغات و برندها در آن قرار می گیرند بستگی دارد و شواهد بسیار قابل توجهی در مورد تاثیر مثبت یا منفی مقاله بر توجه به تبلبغ ها و محرک ها در حال حاضر در دسترس هستند، در نتیجه عمل بازاریابی تصمیمات خود را براساس حدس و گمان و شهود پایه گذاری می کند. مطالعات انجام شده توسط فلچر و همکاران از جمله استثنائات هستند که تاثیرات شدیدی از زمینه تبلیغاتی هشدارهای سلامتی را یافتند.

نگرش های بیشتری درباره توجه به محرک های دینامیک، از جمله تبلیغات تلویزیون مورد نیاز است و تکسیرا و همکاران، مدل های دینامیک چالش های جدی را به مدل های مفهومی و تحلیلی توجه وارد می سازند؛ چرا که چشمها در زمان و فضا حرکت می کنند و محرک ها این دو را به وجود می آورند و داده های ردیابی چشم همان محرک های دینامیک را می سازند. همچنین با توجه به افزایش سریع استفاده از محرک های دینامیک در وب، به نظر می رسد زمینه ای پر رونق برای تحقیقات آینده باشد. در نهایت، تحقیقات بیشتری برای رسیدگی به تاثیر محتوای اطلاعاتی و عاطفی محرک های بازاریابی بصری مورد توجه و اثرات رو به پایین مورد نیاز است.

همچنین بخوانید:  تجربیات دیجیتالی و عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بانک‌ها

انتهای مطلب/