چگونه یک فعالیت به یک کسب‌وکار فرا رقابتی تبدیل می‌شود؟ چه مراحلی باید طی شود و از کجا باید شروع کنیم؟ در این مطلب تعدادی از عوامل لازم برای شروع کردن وجود دارد را مورد بررسی قرار می دهیم:

  • منافع مشتریان را بشناسید: برای تبدیل‌شدن به یک کسب‌وکار فرارقابتی لازم است منافع مشتری به‌روشنی درک شود. فعالیت تجاری شما چه منافعی تحویل مشتریان می‌دهد؟ چه عواملی آن‌ها را رقابتی می‌سازد؟ عوامل حیاتی کدم‌اند و کدام عوامل اهمیت کمتری دارند؟
  • فرآیندهای پشت منافع را درک کنید: گام بعدی فرآیندهای پشت منافع است؛ آیا ما از فرآیندهای این‌چنینی آگاهیم؟ آیا این فرآیندها به‌عنوان یک خط‌مشی کلی به‌وضوح فهمیده شده‌اند تا بتوانند مجموعه‌ای از فعالیت‌های کارکردی را سامان دهند؟
  • انتظارات مشتریان را بشناسید: منافع و فرآیندهای مشتریان راپس از شناخت از دیدگاهی متفاوت موردبازنگری قرار دهید. مشتریان چه انتظاراتی دارند؟ چه چیزهایی موفقیت را در دیدگاه مشتریان بنا می‌سازد؟ چگونه ما زندگی مشتریان را آسان و آسان‌تر ساخته‌ایم؟
  • همه روابط متقابل با مشتریان را پیدا کنید: باید در فعالیت کسب‌وکار تجاری به‌منظور شناسایی کردن تمام نقاطی که مشتری در آن‌ها با ما رابطه متقابل دارد ریز شویم. چه روابطی برای منافع داده‌شده می‌تواند اتفاق بیفتد که ما از شناسایی آن‌ها غافل شده‌ایم؟ آیا همه روابط را به چنگ آورده‌ایم؟ آیا این روابط را به‌منظور شناسایی اینکه چه چیزهایی وجود دارد و چه چیزهایی لازم است مورد بررسی قرار داده‌ایم؟
  • موفقیت را در عمل ممکن سازید: انتظارات را در قالب سنجه‌ها شناسایی کرده و آن‌ها را اندازه‌گیری کنید. عوامل موفقیت یا شکست را شناسایی و آن‌هارا اندازه‌گیری کنید. نتایج حاصله را به سازمان ارتباط دهید و کارکنان سازمان رابرای کسب موفقیت، توانمند سازید. برای افراد هدف‌هایی روشن، واضح و انجام‌شدنی تعریف کنید که قابل‌اندازه‌گیری باشند و میزان موفقیت اکتسابی‌شان به‌سادگی قابل قضاوت کردن باشد. این کار را انجام دهید آنگاه خواهید دید که کارکنانتان موفق خواهند شد.
  • به موفقیت پاداش دهید: برقراری پیوند میان ارزیابی و اجرا و پاداش دادن به آن در مرحله اولیه، حیاتی است. این اقدام بیش از هر عامل دیگری برای افراد درون سازمان به‌منظور پرداختن به موفقیت به‌عنوان اولویت کاری روزانشان،ایجاد انگیزه می‌کند. تنها ابراز این حقیقت که موفقیت بدون استثنا مهم است، معنای کمی دارد؛ قرار دادن موفقیت در قالب پاداش کارکنان اهمیت این موضوع را برای کسب کار و رهبران آن به شکلی انکارناپذیر بیان می‌کند.
  • کنش گرا باشید نه واکنش گرا: شناخت تغییر و عوامل تغییر را بیاموزید چراکه باعث ایجاد حرکتی در انتظارات مشتری خواهد شد. برای دستیابی به جایگاه رهبر بازار کارکنید، نه یک پیرو در بازار. پذیرای انتظارات جدید مشتریان و تنوعات تازه انتظارات قدیمی‌شان باشید. این تغییرات را به‌مثابه فرصت ببینید و نه به‌عنوان تهدید یا وظیفه. بدانید که نتایج مشتری که کسب‌وکار شمارا برآورده می‌کند باید جاری باشد نه راکد و متوقف تا شما بتوانید از راه درست و در زمان مناسب موفقیت را برای مشتریان تداوم بخشید.
همچنین بخوانید:  استفاده از تبدیل‌های خرد در ارتباط با مشتریان

ساختن یک فعالیت تجاری فرا رقابتی نیازمند تعهد،توجه به جزئیات و عزمی قوی برای خشنود کردن مشتریان است. روی گرداندن از موضوعات دشوار یا محول کردن مسئولیت به کسی که به او اهمیت و اعتقاد درستی برای ارزش فعالیت قائل نیست موفقیت کسب‌وکار تجاری را دشوار خواهد ساخت.

به یاد داشته باشد که نقطه شروع برای ایجاد و ساختن یک کسب‌وکار فرا رقابتی، انتظارات مشتریان است.

کسب‌وکارهای تجاری باید همه راه‌هایی را که ممکن است مشتری از طریق آن‌ها با سازمان تماس برقرار کند در نظر بگیرند. آیا مشتریان می‌توانندمسیری را به‌سوی فروشگاه شما بپیمایند؟ آیا می‌توانند با شما تماس تلفنی برقرار کنند؟ آیا وب‌سایتی دارید که آن‌ها بتوانند در آن با شما ارتباط داشته باشند؟ آیامشتریان از طریق ایمیل، پیغام فوری، ایمیل مستقیم با فروشندگان شما تماس می‌گیرند؟

تمام فعالیت‌ها بر پایه نقطه‌نظر مشتری متمرکز شده است و نه بر پایه نیازمندی‌های کسب‌وکار یا مفهوم آرمان‌گرایانه آنچه بایدفرایند مشتری را دربر گیرد. هدف، مستند کردن آن چیزی است که مشتری انتظار دارد تا ما بتوانیم وسیله‌ای برای تحقق آن انتظار مهیا سازیم.

انتهای مطلب/