آکادمی باشگاه مشتریان

گیمیفیکیشن یک بازی نیست!

گیمیفیکیشن یک بازی نیست!

گیمیفیکیشن یا بازی وار سازی، کار را به بازی تبدیل کرده است. وقتی در حال رقابت با دیگران برای کسب امتیازات هستید، کارها و وظایف خود را هم انجام می دهید. فشار روی سازمان ها برای ایجاد درگیری ذهنی افراد باعث شده تا اساتید قدیمی، جذاب باشد. گیمیفیکیشن به این معنی نیست که...

آینده مدیریت ارتباط با مشتریان

آینده مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان آمده است تا بماند و با گذشت زمان خود را تکامل بدهد. تمایل به بهبود رضایت مشتری و نگهداشت مشتریان، به‌صورت مداوم نیاز به بهبود سامانه‌ای مدیریت ارتباط با مشتریان را به جلو می‌راند. در حال حاضر مشتریان جریان نقدی را پیش می‌برند و از دست...

تاثیرات مشارکت مشتری

تاثیرات مشارکت مشتری

مطابق با ون دورن و همکارانش مدیریت مشارکت مشتری بایستی د رمضمون سایر ابتکارات بازیابی مانند تبلیغات، حفظ مشتری، مدیریت شکایت، بهبود خدمات و برنامه های ارائه پاداش و وفاداری بررسی گردد. به عبارت دیگر ورهوف و لمون، مدیرت مشارکت مشتری را به عنوان یک چشم انداز در حال ظهور...

استراتژی های طبقه بندی مجموعه ای از مشتریان

استراتژی های طبقه بندی مجموعه ای از مشتریان

این نوع تحلیل هنگامی نتیجه دارد که توسعه استراتژی های مختلف برای مشتریان مختلف در مجموعه را موجب شود. چندین استراتژی وجود دارد. حفظ ارتباط: این مورد زمانی معنا پیدا می کند که مشتری از لحاظ استراتژیک برای رقبا جذاب و بااهمیت باشد.طراحی و برنامه ریزی مجدد ارتباط: در این...

شناسایی مشتریان استراتژیک

شناسایی مشتریان استراتژیک

هدف کلی فرایند سی پی ای شناسایی مشتریانی است که از لحاظ استراتژیک برای آینده شرکت مهم هستند. در نتیجه این فرایند شما باید قادر باشید که تعدادی از مشتریانی که از لحاظ استراتژیک با اهمیت هستند از جمله مشتریان زیر را شناسایی کنید؛ مشتریان با ارزش دوره عمر زیاد: این...

تحقیق آینده درنگرش های بازاریابی بصری

تحقیق آینده درنگرش های بازاریابی بصری

کاتولوگ ها، تبلیغ های ویژه، قفسه ها و صفحه های وب، با توجه به سطح بالایی از همپوشانی رقابتی خود، محل مناسبی برای بررسی اثرات قابل رویت و زمینه ای است. مطالعه اجسام طبیعی در این صحنه ها، مانند افراد و چهره های آنها و خصوصیات تصویرصحنه جهانی، بسیار ضروری است. از آنجایی...

نقش نارضایتی مشتری در کسب و کار

نقش نارضایتی مشتری در کسب و کار

حفظ مشتریان مسئله بسیار مهمی است زیرا از دست دادن یک مشتری بسیار گران تمام می شود. نتایج این کار، کاهش درآمد، هزینه های بیشتر برای به دست آوردن مشتریان جدید، از دست دادن تبلیغات مجانی حاصل از تعریف مثبت مشتریان، کاهش حفظ کارمندان است. محققان بازاریابی همچنین اعلام...

نقش رفتار شکایت آمیز مشتری در کسب و کار

نقش رفتار شکایت آمیز مشتری در کسب و کار

رفتار شکایت آمیز مشتری، در واقع واکنش شکایتی او است. کرای این رفتار را فرآیندی معرفی می کند که شامل زیر مجموعه ای از تمام واکنش های ممکن در قبال نارضایتی از خرید، از مصرف و یا مالکیت کالایی و یا ارائه خدماتی است. او بیان می کند که رفتار شکایتی مشتری یک واکنش سریع...

داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

شرکت های امروزی از طریق تجزیه و تحلیل چرخه زندگی مشتری به افزایش مشتری ارزش مشتری دست یافته اند. ابزارها و فناوری های انبار داده، داده کاوی و دیگر تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری، روش هایی هستند که فرصت های جدیدی را برای تجارت فراهم کرده اند.در واقع دیدگاه محصول...