امکانات باشگاه مشتریان

مدیریت فروش

یکی از فعالیت های اصلی هر کسب و کار، فروش و ارائه محصولات و خدمات به مشتریان می باشد که در قالب ماژول مدیریت فروش شناخته می شود.

مدیریت و طبقه بندی محصولات و خدمات، اطلاعات اصلی این بخش را تشکیل می دهد.

پس از ساماندهی محصولات، می توان به ثبت فاکتور فروش برای مشتریان پرداخت. این بخش جریان اصلی فرآیند فروش را تشکیل می دهد و بر اساس خرید های مشتری تحلیل ها و سناریوهای مختلفی رخ می دهد. همچنین تمامی سوابق فروش نیز ثبت می گردد.

مدیریت شعب

در باشگاه مشتریان لویالت شما محدود به یک شعبه و فروشگاه نیستید و می توانید با تعریف شعبه های متعدد خود، به مدیریت آنها بپردازید. با این کار فروشندگان شما در شعبه های مختلف دسته بندی شده و می توان بر اساس فروش و دیگر پارامترها به تحلیل و آنالیز عملکرد شعب ها پرداخت.

به عنوان مثال، دانستن اینکه بیشترین جذب مشتریان از چه شعبی بوده و یا کدام شعبه بیشترین فروش را داشته است و یا بیشترین ریزش مشتریان در کدام شعبه بوده است، می تواند کمک بزرگی در ادامه مسیر اجرای باشگاه مشتریان و کسب و کار شما داشته باشد.

راه اندازی باشگاه مشتریان شما

جهت مشاوره و راه اندازی باشگاه مشتریان با ما تماس بگیرید.