شرایط ویژه خرید و راه اندازی باشگاه مشتریان

لویالت جهت پاسخگویی به نیاز صاحبان کسب و کار امکان ارائه نرم افزار باشگاه مشتریان به صورت پرداخت ماهانه را فراهم نموده است.

در این طرح کارفرما این امکان را دارد تا به صورت سه ماهه نرم افزار را تهیه و پس از پایان دوره در صورت تمایل به نسخه دائمی ارتقا دهد.

 

امکان خرید نسخه دائمی!

در نسخه دائمی لویالت نیازی به پرداخت هزینه ماهانه و سالانه نمی باشد و صاحبان کسب و کار به صورت دائمی امکان استفاده از نرم افزار را خواهند داشت.

[supsystic-price-table id=14]