شرایط ویژه خرید و راه اندازی باشگاه مشتریان

لویالت جهت پاسخگویی به نیاز صاحبان کسب و کار امکان ارائه نرم افزار باشگاه مشتریان به صورت پرداخت ماهانه را فراهم نموده است.

در این طرح کارفرما این امکان را دارد تا به صورت سه ماهه نرم افزار را تهیه و پس از پایان دوره در صورت تمایل به نسخه دائمی ارتقا دهد.

 

امکان خرید نسخه دائمی!

در نسخه دائمی لویالت نیازی به پرداخت هزینه ماهانه و سالانه نمی باشد و صاحبان کسب و کار به صورت دائمی امکان استفاده از نرم افزار را خواهند داشت.


باشگاه مشتریان لویالت

LOYALT CUSTOMRES CLUB

امکان ارتقا به نسخه دائمی

پشتیبانی

مشاوره تدوین سناریو وفاداری

سیستم مدیریت کاربران

سیستم مدیریت مشتریان

تعیین سطح دسترسی کاربران

هویت اختصاصی پنل (وایت لیبیل)

مهاجرت از سایر نرم افزارها

دریافت خروجی اکسل

طبقه بندی ترکیبی مشتریان

سیستم مدیریت فروش

سیستم مدیریت محصولات

سیستم تحلیل فروش

سیستم صدور فاکتور

کارتابل مدیریت سفارشات

سناریوهای وفادارسازی مشتریان

سیستم تعیین سطح وپاداش مشتریان

آرشیو فعالیت ها

امتیازدهی براساس تکرار و حجم خرید

برنامه وفاداری مناسبتها

رابط کاربری واکنشگرا

ماژول ارتباطات

تحلیل رفتار مشتریان

پنل اختصاصی مشتریان

سیستم معرفی به دوستان

سیستم نظرسنجی

ماژول قرعه کشی

بازاریابی چندسطحی MLM

سیستم مدیریت شعب

ارائه کارت مشتری

ارائه کارت میهمان

ماژول کمپین فروش

 کمپین جذب مشتری

همکاری تجاری CO-BRANDING

مولتی لویالت (چند سناریو و چند تحلیل)

سیستم تشخیص اصالت محصول

سیستم فرصت فروش

سیستم هوشمند نگهداشت مشتری

اختصاصی سازی رابط کاربری

استارتاپ

50 هزار تومان

برای یک ماه

مابه التفاوت 900.000 تومان

صحت عملکرد طی مدت قرارداد

1 اپراتور

1000 عضو

sms-email

ماهانه

اقتصادی

100 هزار تومان

برای یک ماه

مابه التفاوت 1.800.000 تومان

صحت عملکرد طی مدت قرارداد

بدون محدودیت تعداد اپراتور

بدون محدودیت تعداد اعضا

sms-email

ماهانه

استاندارد

200 هزار تومان

برای یک ماه

مابه التفاوت 4.600.000 تومان

صحت عملکرد طی مدت قرارداد

بدون محدودیت تعداد اپراتور

بدون محدودیت تعداد اعضا

sms-email

ماهانه